Nasza Biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim jest samorządową instytucją kultury. Służy społeczności lokalnej w zakresie udostępniania zbiorów oraz zaspokajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych. Gromadzi i udostępnia literaturę piękną polską i obcą, literaturę popularnonaukową oraz dokumenty życia społecznego.

Misją Biblioteki jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności Gminy Dębe Wielkie oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

Misję tę Biblioteka realizuje poprzez zadania szczegółowe, takie jak:

 1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.
 3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
 4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
 5. Udostępnianie Internetu w celach informacyjno-edukacyjnych.
 6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
 7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
 8. Wykonywanie bibliotecznych zadań zleconych na podstawie odrębnych porozumień.

zdjęcie biblioteki

zdjęcie biblioteki

Do dyspozycji czytelników:

 • Książki z zakresu literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy
 • Księgozbiór regionalny
 • Wybór czasopism
 • 7 stanowisk  komputerowych / 3 stanowiska stacjonarne oraz 4 laptopy/ dla użytkowników z bezpłatnym dostępem do Internetu
 • 5 miejsc w czytelni
 • Usługa wydruku – strona A4 – 0,30 (czarno-biały); strona A4 – 2,00 (kolor)
 • Dla seniorów i osób niepełnosprawnych realizujemy usługę „Książka na telefon” 

oraz

        

 • Academica w Czytelni Ogólnej
  Darmowa wypożyczalnia umożliwiająca korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Łatwy dostęp do ponad 3 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy (academica.edu.pl). Publikacje objęte ochroną prawa autorskiego dostępne na jednym stanowisku komputerowym w czytelni.
 • Legimi
  Bezpłatny dostęp do aplikacji, która umożliwia dotarcie do ponad 60 tys. ebooków i ponad 10  tys. audiobooków.  Wcześniej należy uzyskać kod dostępu. Można to zrobić dwojako, osobiście w Bibliotece lub drogą mailową, adres: gbpdebewielkie@wp.pl
 • Empik Go

  Bezpłatny dostęp  do aplikacji, która daje  możliwość dotarcia do ponad 31 tys. ebooków oraz 25 tys. audiobooków i podcastów. Z Empik GO można korzystać na komputerze, tablecie lub smartfonie (należy pobrać dedykowaną aplikację) oraz na czytniku (także na czytnikach Kindle!).

 • elektroniczny katalog księgozbioru (dostępny przez Internet)
 • komputerowe wypożyczanie zbiorów oraz elektroniczne Karty Biblioteczne
 • usługi: zamawianie i prolongowanie książek przez Internet.

zdjęcie biblioteki

Pracownicy
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – mgr Agnieszka Wielgo
Główny księgowy – mgr Agnieszka Kucharska
Bibliotekarz – mgr  Ewa Jagoda