Bezpłatny Internet

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do skorzystania bezpłatnie z Internetu. Sprzęt pozyskaliśmy dzięki programowi Ikonka prowadzonego przez Ministerstwo Informacji w ramach rządowej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz dzięki projektowi Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego MSIB. Do dyspozycji użytkowników są 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Z tej oferty mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Dębe Wielkie , nie tylko czytelnicy biblioteki. Czytelnia Internetowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki. Bibliotekarze sprawując nadzór na prawidłowym wykorzystaniem komputerów, służą pomocą i poradą w przypadku problemów. Użytkownicy mają ponadto, możliwość odpłatnego wydrukowania znalezionych materiałów lub zapisania ich na nośnikach.

Dzięki projektowi realizowanemu przez Gminę Dębe Wielkie „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Dębe Wielkie  – Z WIEDZĄ PRZEZ ŚWIAT” współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, Gminna Biblioteka Publiczna i jej filia otrzymała do dyspozycji użytkowników  6 laptopów oraz 2 kolorowe drukarki laserowe. Przeprowadzono w naszych placówkach również modernizację sieci, która polegała na objęciu powierzchni budynku zasięgiem dostępu do sieci za pośrednictwem punktów dostępowych.

zdjęcia komputerów w bibliotece