Najstarsza księga metrykalna parafii Glinianka

Utworzono dnia 04.06.2024

Dział Zbiorów Regionalnych w naszej bibliotece stale się powiększa. Prezentujemy Państwu najnowszą książkę – „Księgę chrztów, małżeństw i zgonów parafii Glinianka 1667-1724”. Publikacja obejmuje najstarsze metryki parafii Glinianka, które należą do najstarszych na terenie obecnego powiatu otwockiego i całej prawobrzeżnej części dawnej ziemi czerskiej. Autorem przekładu metryk jest Jacek Ducki, a redaktorami publikacji są: dr Piotr Rytko i dr Łukasz Maurycy Stanaszek.

Księgi metrykalne stanowią jedno z najważniejszych źródeł do badań nad genealogią i z pewnością zaciekawią wielu czytelników.

Księga została wydana dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku.